Marketing internetowy + CD – Ewa Frąckiewicz

MARKETING INTERNETOWY 210x300 - Marketing internetowy + CD - Ewa FrąckiewiczMarketing internetowy + CD – Ewa Frąckiewicz

Książka koncentruje się głównie na takich zagadnieniach, jak:

– promocja w sieci;
– uwarunkowania handlu elektronicznego;
– organizacja i zakres badań marketingowych typu on line;
– specyfika wykorzystania Internetu w różnych firmach;
– strategie marketingowe;
– podstawowe błędy w wykorzystaniu Internetu;
– etyczne i prawne aspekty prowadzenia biznesu w sieci.

Leave a Reply