Matematyka z plusem 3 Podręcznik do liceum i technikum Zakres podstawowy Małgorzata Dobrowolska Marcin Karpiński Jacek Lech

CENA KSIAZKI 300x150 - Matematyka z plusem 3 Podręcznik do liceum i technikum Zakres podstawowy	Małgorzata Dobrowolska Marcin Karpiński Jacek Lech

Matematyka z plusem 3 Podręcznik do liceum i technikum Zakres podstawowy Małgorzata Dobrowolska Marcin Karpiński Jacek Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe prezentuje pozycję „Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy” autorstwa Małgorzaty Dobrowolskiej, Jacka Lecha, Marcina Karpińskiego.

Treści książki zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania matematyki na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym i przekazane w sposób przystępny dla młodzieży. Publikacja adresowana jest dla uczniów klas 3, którzy ukończyli osiem lat szkoły podstawowej. Pozwoli przyswoić kolejne umiejętności matematyczne oraz przygotować się do egzaminu maturalnego.

Struktura podręcznika „Matematyka z plusem 3. Zakres podstawowy” jest bardzo przejrzysta, a materiał dawkowany w sposób przemyślany tak, by uczeń mógł go opanować bez nadmiernej presji – w końcu ma wystarczająco dużo czasu na przyswojenie informacji. Podręcznik zawiera propozycje zadań o różnym stopniu trudności wraz z ich przykładowymi rozwiązaniami. Zachęca to do samodzielnych poszukiwań możliwych sposobów rozwiązań danych problemów i śledzenia tych, na które zdecydowali się autorzy.

Ćwiczenia, jakie znajdziemy w podręczniku “Matematyka z plusem 3”, umożliwiają zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i zweryfikowanie obecnego poziomu opanowania wymaganego materiału na konkretnych przykładach. Praca własna z książką pozwala uczniom nauczyć się, jak w mądry sposób gospodarować swoim czasem, umożliwia dostosowanie tempa pracy do ich indywidualnych możliwości poznawczych. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają możliwość efektywnego nauczania młodzieży posługiwania się modelami i schematami w praktycznym działaniu.

Uzupełnieniem podręcznika jest “Matematyka z plusem 3. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!