Matura od 2023 Zbiór zadań maturalnych Biologia cz 1

CENA KSIAZKI 300x150 - Matura od 2023 Zbiór zadań maturalnych Biologia cz 1

Matura od 2023 Zbiór zadań maturalnych Biologia cz 1

– wszystkie zadania dostosowane są do nowej matury (od 2023 r.) dodatkowo zaznaczone są zadania wykraczające poza wymagania w latach 2023 i 2024. – pozycja obejmuje następujące działy z nowej podstawy programowej *CHEMIZM ŻYCIA *KOMÓRKA *ENERGIA I METABOLIZM *PODZIAŁY KOMÓRKOWE *EKSPRESJA INFORMACJI GENETYCZNEJ *GENETYKA KLASYCZNA I ZMIENNOŚĆ *BIOTECHNOLOGIA. PODSTAWY INŻYNIERII GENETYCZNEJ *WIRUSY, WIROIDY, PRIONY *ZASADY KLASYFIKACJI I SPOSOBY IDENTYFIKACJI ORGANIZMÓW. BAKTERIE I ARCHEOWCE. GRZYBY. PROTISTY *RÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN -szczegółowe omówienie różnych typów zadań egzaminacyjnych z poszczególnych działów nowej podstawy programowej wraz z ich rozwiązaniami – analiza możliwych do popełnienia błędów – szczegółowy komentarz zawierający analizę wymagań i poleceń

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!