Maturalne karty pracy Wiedza o społeczeństwie 1 Zakres rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa

CENA KSIAZKI 300x150 - Maturalne karty pracy Wiedza o społeczeństwie 1 Zakres rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa

Maturalne karty pracy Wiedza o społeczeństwie 1 Zakres rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa

„Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy” jest pozycją stanowiącą świetne uzupełnienie do podręcznika. Publikacja została opracowana z myślą o potrzebach uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym.

Nowa, perforowana forma pomogła w zwiększeniu funkcjonalności i wszechstronności w użytkowaniu. Każda karta może zostać oderwana, aby ostatecznie wpiąć ją, sprawdzoną przez nauczyciela, w skoroszyt. Maturalne karty pracy składają się zadań typu maturalnego, pozwalając na skuteczne opanowanie podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego. Publikacja zawiera liczne tabele, schematy oraz wykresy wspomagające ucznia w rozwoju umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. Możliwość pracy z tekstem pozwala na naukę formułowania oraz argumentacji odpowiedzi w czasie właściwego egzaminu.

Maturalne karty pracy zawierają najbardziej aktualne dane statystyczne, pozwalając uczniowi na dogłębne poznanie współczesnego społeczeństwa. Zadania odnoszą się do wydarzeń politycznych, gospodarczych oraz kulturalnych w formie zamkniętej i otwartej, tym samym oddając formułę egzaminu maturalnego

Maturalne karty pracy składają się z 6 działów:

1. CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE
1.1. Człowiek jako istota społeczna
1.2. Socjalizacja i stygmatyzacja w życiu jednostki
1.3 Komunikacja w życiu człowieka
1.4. Życie społeczne jednostki
1.5. Człowiek a zbiorowość
1.6. Grupy społeczne
1.7. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

2. CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO
2.1. Społeczeństwo i jego struktura
2.2. Historyczne formy organizacji społeczeństwa
2.3. Współczesne formy organizacji społeczeństwa
2.4. Przemiany struktury i problemy społeczeństwa polskiego
2.5. Homo sovieticus a współczesne społeczeństwo
2.6. Nierówności i wykluczenie społeczne
2.7. Ruchliwość społeczna
2.8. Ruchy społeczne i ich wpływ na zmianę społeczną

3. NARÓD
3.1. Naród i jego tożsamość
3.2. Postawy względem narodu
3.3. Mniejszości narodowe i imigranci w Polsce
3.4. Historyczne i współczesne uwarunkowania polskiej emigracji
3.5. Wielowarstwowość tożsamości narodowej wybranych społeczeństw europejskich
3.6. Polityka wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów
3.7. Grupy autochtoniczne we współczesnym świecie
3.8. Konflikty społeczne we współczesnym świecie

4. KULTURA
4.1. Kultura współczesnego świata
4.2. Religia jako rzeczywistość społeczno-kulturowa
4.3. Obrzędowość w polskiej kulturze współczesnej
4.4. Postrzeganie innych kultur oraz subkultury młodzieżowe
4.5. Zróżnicowanie psychokulturowe świata
4.6. Współczesne spory światopoglądowe

5. MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
5.1. Media w Polsce i na świecie
5.2. Funkcje mediów w państwie
5.3. Niezależność i pluralizm mediów
5.4. Opinia publiczna
5.5. Marketing i kampania społeczna

6. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
6.1. Geneza społeczeństwa obywatelskiego
6.2. Obowiązki obywatelskie i obywatelskie nieposłuszeństwo
6.3. Obowiązki obywatelskie we współczesnym świecie
6.4. Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje
6.5. Związki zawodowe i spółdzielnie
6.6. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce
6.7. Kultura polityczna

Autorami Maturalnych kart pracy są Walendziak Iwona, Walczyk Mikołaj, którzy są doświadczonymi miłośnikami nauk społecznych mogący pochwalić się innymi, wysokiej jakości materiałami dydaktycznymi dla uczniów szkół średnich.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!