You are currently viewing Medyczne czynności ratunkowe Paciorek Przemysław

Medyczne czynności ratunkowe Paciorek Przemysław

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Medyczne czynności ratunkowe Paciorek Przemysław

Medyczne czynności ratunkowe Paciorek Przemysław
Kolejna po „Psychiatrii w praktyce ratownika medycznego” praktyczna książka, której celem jest nabycie umiejętności wykonywania technik zabiegowych oraz rozpoznania, różnicowania i kwalifikowania objawów zagrażających życiu.

Opisano w niej takie zagadnienia jak:

ocena stanu pacjenta
ułożenie poszkodowanego
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
przywracanie drożności dróg oddechowych
wykonywanie EKG i defibrylacji ręcznej
kaniulacja żył obwodowych, iniekcje, podawanie leków, pobieranie krwi
oznaczanie poziomów parametrów krytycznych
rany i złamania
przyjmowanie porodu
opieka podczas transportu
medyczne czynności ratunkowe podejmowane pod nadzorem lekarza
zagadnienia prawne i dokumentacja
Przyswojenie wiadomości ułatwią liczne algorytmy postępowania, tabele i schematy.
Publikacja jest skierowana do ratowników medycznych, studentów medycyny i osób pracujących w zespołach ratunkowych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!