Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych Aleksandra Cempura Anna Kasolik

CENA KSIAZKI 300x150 - Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych	Aleksandra Cempura Anna Kasolik

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych Aleksandra Cempura Anna Kasolik

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć.

Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe:

pozwy,
apelacje,
akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań,
propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.
W opracowaniu zawarto wzory typów pism niezbędnych w toku postępowania administracyjnego, jak odwołania czy skargi. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Objaśnienia prowadzą czytelnika krok po kroku tak, aby w sposób należyty mógł przygotować własne pismo według uniwersalnego wzoru.

Publikacja uwzględnia zmiany dotyczące m.in.:

wprowadzenia unormowań przyspieszających doręczanie odpisów aktu oskarżenia i redukujących koszty tej czynności,
zasady odbywania rozpraw online oraz posiedzeń niejawnych,
wprowadzenia systemu e-doręczeń pism procesowych przez portal informacyjny sądu,
rodzajów zabezpieczeń roszczeń: konserwacyjnych, nowacyjnych i antycypacyjnych.
W książce uwzględniono ponadto orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także orzecznictwo sądów apelacyjnych, które ukształtowało praktykę interpretacji poszczególnych żądań procesowych, składanych wniosków dowodowych oraz zarzutów apelacyjnych wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach.

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania pism procesowych, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków, mających szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!