Międzynarodowy system walutowy Katarzyna Twarowska-Mól

CENA KSIAZKI 300x150 - Międzynarodowy system walutowy	Katarzyna Twarowska-Mól

Międzynarodowy system walutowy Katarzyna Twarowska-Mól

Funkcje pieniądza, początkowo pełnione przez kruszce, w szczególności złoto, następnie pieniądz papierowy, dziś przejmowane są przez pieniądz bezgotówkowy, stopniowo wypierający gotówkę.

Do pełnienia funkcji pieniądza pretendują również kryptowaluty, a w szczególności tzw. stablecoins, czyli stabilne kryptowaluty, których wartość powiązana jest z kursami najważniejszych walut fiducjarnych (dolara amerykańskiego, euro, jena czy koszyka tych walut).

Odpowiedzią banków centralnych na zmieniające się preferencje użytkowników pieniądza oraz rozwój nowoczesnych technologii i wzrost popularności funkcjonujących z ich wykorzystaniem walut wirtualnych jest podjęcie prac nad emisją pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC – Central Bank Digital Currency).

Niniejsza monografia wpisuje się w ważny nurt dyskusji ekonomicznej i dotyczy aktualnego problemu, jakim są przemiany w międzynarodowym systemie walutowym.

W książce przedstawiono:

• najważniejsze koncepcje pieniądza międzynarodowego, ewolucję międzynarodowego systemu walutowego ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się form pieniądza,

• dyskusję nad kolejną transformacją międzynarodowego systemu walutowego oraz rozważania, czy waluty cyfrowe zastąpią obecny system pieniężny i walutowy.

Kompleksowość przeprowadzonych rozważań, aktualność problematyki oraz przejrzysty układ sprawiają, że książka może być doskonałą lekturą zarówno dla pracowników naukowych, studentów ekonomii i finansów, jak i ekspertów oraz analityków rynku finansowego, a także wszystkich chcących zrozumieć istotę procesów zachodzących w międzynarodowym systemie walutowym oraz poszukujących odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• Jakie zasady międzynarodowego systemu walutowego zapewnią jego stabilność w warunkach dynamicznej globalizacji procesów gospodarczych?

• W jakim kierunku zmierza transformacja międzynarodowego systemu walutowego?

• Czy waluty cyfrowe zastąpią obecny system pieniężny i walutowy?

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!