Mikrozmiany Gary Jansen

Mikrozmiany Gary Jansen

Poradnik dla osób, które mają problem ze zmotywowaniem się do dokonywania znaczących, trwałych zmian w swoim życiu. Autor proponuje rozwiązanie w postaci skupienia się na „mikrozmianach”, czyli drobnych modyfikacjach w sposobie myślenia, działania, pracy i modlitwy, co w efekcie doprowadzi do przemiany głęboko zakorzenionych przyzwyczajeń i wzorców.

Na końcu książki znajduje się lista 42 mikrozmian w postaci porady, krótkiego opisu i wskazówek, jak takiej zmiany dokonać. Przykłady: „Bądź cierpliwy dla siebie i innych”, „Uśmiechaj się”, „Wyrzucaj śmieci do kubła”, „Nie usprawiedliwiaj się”, „Nie zrzędź”.

Leave a Reply