Minimum sanitarne 300x75 - Minimum sanitarne – Dobra Praktyka HigienicznaMinimum sanitarne – Dobra Praktyka Higieniczna

Do kogo jest skierowane to szkolenie?

Minimum sanitarne inaczej nazywane Dobrą Praktyką Higieniczną. Szkolenie formie samodoskonalenia kierowanego przez Internet skierowane jest do osób biorących udział w przetwórstwie i obrocie środkami spożywczymi /w tym gastronomia/.

Takie osoby powinny posiadać kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny potwierdzone egzaminem.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. ,, w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze’’ (Dz. U. 2004 Nr 104, poz. 1096 )

Jeśli pracujesz w kawiarni, lodziarni czy restauracji. W sklepie spożywczym czy zakładzie produkcyjnym – to szkolenie jest dla Ciebie.

Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami higieny niezbędnymi przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi.

Dowiesz się o:
– źródłach zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności,
– zapobieganie zatruciom pokarmowym,
– zasadach higieny zakładu i personelu.

ZOBACZ SZKOLENIE>>>

Leave a Reply