You are currently viewing Mobilność miejska w czasie pandemii COVID-19

Mobilność miejska w czasie pandemii COVID-19

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Mobilność miejska w czasie pandemii COVID-19

Mobilność miejska w czasie pandemii COVID-19

Niniejsza monografia prezentuje wyniki badań i obserwacji stanowiące wkład w szerszą dyskusję na temat zmian, jakie zaszły i zajdą w modelach mobilności miejskiej. W szczególności za interesujący wątek uznać można rozwój cybermobilności i dzięki substytucyjności z mobilnością przestrzenną znaczenie tego zjawiska dla ochrony zasobów planety i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Publikacja składa się czterech części. W pierwszym rozdziale przedstawiono funkcjonowanie gospodarki i państwa w czasie pandemii pokazano związek pandemii z funkcjonowaniem gospodarki, zakres ograniczeń i narzędzia z obszaru polityk publicznych mające na celu ochronę potencjału gospodarczego. Przedmiotem drugiego rozdziału jest analiza w szerszym kontekście (krajowym i globalnym) zmian zachowań komunikacyjnych w czasie pandemii w świetle raportów mobilnościowych oraz informacji o zmianach modeli pracy. Trzeci rozdział prezentuje obraz mobilności w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań pierwotnych, w tym zmiany ruchu drogowego, rozkład przemieszczeń oraz zmiany zachowań komunikacyjnych w świetle badań opinii. Wpływ pandemii na funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego pokazano na podstawie danych operatorów w rozdziale czwartym. Przeprowadzone badania uzasadniają tezę o silnym wpływie pandemii COVID-19 na mobilność miejską zarówno ilościowym, jak i jakościowym.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!