Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej Leśniakiewicz- Drzymała Renata

CENA KSIAZKI 300x150 - Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej	Leśniakiewicz- Drzymała Renata

Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej Leśniakiewicz- Drzymała Renata

Publikacja omawia istotną w obecnych czasach kwestię zróżnicowania pokoleniowego w zespołach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, wraz z implikacjami tych różnic na motywację pracowników. Na tym tle Autorka w szeroki sposób analizuje wartość motywatorów dostępnych w systemach motywacyjnych największych banków działających w Polsce, porównując je z oczekiwaniami i preferencjami pracowników generacji X, Y i Z. Co istotne, szczególna uwaga skupiona jest na znaczeniu roli przełożonego w motywowaniu pracowników – badaniu poddano znaczenie, jakie dla podwładnych ma postawa szefa, jego zachowania wobec podwładnych oraz stosowany styl kierowania. Książka przeznaczona jest dla: • menadżerów chcących zrozumieć różnice w motywowaniu podwładnych reprezentujących różne generacje; • przełożonych, którzy chcą wzmacniać swój autorytet w zespole oraz skutecznie motywować podwładnych, dostosowując styl kierowania do ich potrzeb; • pracowników chcących lepiej funkcjonować w zespołach multipokoleniowych; • wszystkich, których interesuje kwestia motywacji i motywowania pracowników w kontekście motywacji zewnętrznej i automotywacji; • zainteresowanych analizą sektora bankowego w kontekście przydatności funkcjonujących w nim rozwiązań motywacyjnych i niezbędnych z punktu widzenia pracowników zmian.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!