Murarz Anna Kaczkowska

Murarz Anna Kaczkowska

Książka zawiera podstawowe wiadomości niezbędne w zawodzie murarza.

Książka jest adresowana do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód murarza, uczestników odpowiednich kursów bądź uzupełniających wiedzę samodzielnie.

Leave a Reply