Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 2 2 – Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne Klasa 2 Część 2 Liceum i technikum Podręcznik do języka polskiego Zakres podstawowy i rozszerzony Adam Kalbarczyk Dariusz Trześniowski Dariusz Chemperek

CENA KSIAZKI 300x150 - Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka 2 2 - Modernizm - dwudziestolecie międzywojenne Klasa 2 Część 2 Liceum i technikum Podręcznik do języka polskiego Zakres podstawowy i rozszerzony	Adam Kalbarczyk Dariusz Trześniowski Dariusz Chemperek

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 2 2 – Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne Klasa 2 Część 2 Liceum i technikum Podręcznik do języka polskiego Zakres podstawowy i rozszerzony Adam Kalbarczyk Dariusz Trześniowski Dariusz Chemperek

Podręcznik „Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 2.2. Zakres podstawowy i rozszerzony” jest skierowany do uczniów liceum i technikum. Materiał w serii tych podręczników został ułożony chronologicznie z uwzględnieniem podziału na epoki historycznoliterackie; zastosowano również podział na jednostki lekcyjne.

W podręczniku znajdują się zarówno treści uczące o samym języku, jak i obszerny materiał literacko-kulturowy. To, co od razu można zauważyć, to duży nacisk położony na interdyscyplinarność – przykłady literackie są często poparte innymi tekstami kultury, takimi jak: malarstwo, rzeźba, film czy teatr. Każdy nowy dział rozpoczyna się wprowadzeniem w daną epokę literacką, a kończy się lekcją powtórzeniową, co sprzyja uporządkowaniu zdobytej wiedzy.

Główny wykład prowadzony w podręczniku przeplatają lekcje zawierające teksty publicystyczne i popularnonaukowe, co służy ćwiczeniu umiejętności związanych z pracą nad tekstami nieliterackimi. Przytoczone teksty są związane z zagadnieniami charakterystycznymi dla omawianej epoki. Polecenia do tekstów zostały skonstruowane w sposób, który wspomaga rozwój umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.

W prezentowanym podręczniku znajdziemy także pomocne bloki, które służą zebraniu i usystematyzowaniu zdobytej wiedzy – zawierają na przykład biogramy autorów, przewodniki po lekturach, zjawiskach literackich i kulturowych, a także treściach z nauki o języku. Nie zabrakło także specjalnych działów „Umiem więcej”, zawierających praktyczne wskazówki pomagające stworzyć różne rodzaje wypowiedzi (na przykład: interpretacja, rozprawka, wypowiedź ustna itp.) oraz przykładowe zadania wraz z realizacjami.

Seria „Zrozumieć tekst” przygotowuje uczniów liceum i technikum do matury z języka polskiego. Zawiera liczne ilustracje, teksty literackie oraz informacje o epokach historyczno-literackich.

Podręcznik jest wieloletni, zgodny z najnowszą podstawą programową. Numer dopuszczenia MEN: 703/4/2016.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!