O procesorach i procesach myślowych Elementy kognitywistyki Max Urchs

O procesorach i procesach myślowych Elementy kognitywistyki Max Urchs

Sugestywnymi przykładami i wciągającymi opowieściami z historii nauki Autor sprawia, że trudne do przyswojenia wyniki cognitive science stają się zrozumiałe i frapujące. Z tego względu książka znajdzie czytelników również poza gronem fachowców i studentów. Ma bowiem wielkie walory popularyzatorskie. Zarazem jednak może służyć jako podręcznik akademicki dla coraz liczniejszych studentów kognitywistyki w Polsce oraz i i psychologii.

Leave a Reply