O religii poganskich Slowian 213x300 - O religii pogańskich Słowian	Antoni MiecznikO religii pogańskich Słowian Antoni Miecznik

O religii pogańskich Słowian, ze stanowiska kulturalno-historycznego: „Gdzież szukać świadectw (odnoszących się do wierzeń słowiańskich), na których by można polegać? Są świadectwa najpewniejsze, chociaż nie w książkach opisane. Nie ma przecież żadnych autorów, którzy by, jako naoczni świadkowie, przekazali potomności, co to się działo na ziemi w dawnych epokach. Jak warstwy geologiczne nie pokrywają się równolegle, lecz z najdawniejszych czasów sięgają jedne tu, drugie tam, do powierzchni ziemi, takie same warstwy istnieją i w świecie umysłowym, a narody, tak zwane dzikie, przedstawiają niejako skamieniałości, dające wyobrażenie jak wyglądał każdy naród, kiedy jeszcze stał na takim samym stopniu rozwoju…”

 

Leave a Reply