Oblicza geografii 4 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony Tomasz Rachwał Czesław Adamiak Marcin Świtoniak Paweł Kroh

CENA KSIAZKI 300x150 - Oblicza geografii 4 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony	Tomasz Rachwał Czesław Adamiak Marcin Świtoniak Paweł Kroh

Oblicza geografii 4 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony Tomasz Rachwał Czesław Adamiak Marcin Świtoniak Paweł Kroh

Podręcznik „Oblicza geografii 4” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz politycznych, społecznych i gospodarczych problemów współczesnego świata. Dzięki różnorodnym rozwiązaniom dydaktycznym skutecznie przygotowuje do matury.

  • W ciekawy sposób wyjaśnia trudne zjawiska i procesy geograficznedzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom, rysunkom oraz fotografiom.
  • Pozwala zrozumieć najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego dzięki elementowi Interakcje.
  • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementów Podsumowanie oraz Test sprawdzający.
  • Ułatwia przygotowanie do maturydzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe umieszczonym na końcu każdego rozdziału.
  • Wzbudza zainteresowanie geografiądzięki elementowi Spojrzenie z bliska oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że…

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!