Obrońcy skarbów. Alianci na tropie skradzionych arcydzieł 194x300 - Obrońcy skarbów. Alianci na tropie skradzionych arcydzieł - Robert M. Edsel, Bret WitterGdy wojska hitlerowskie stopniowo podporządkowywały sobie kolejne kraje Europy, jednym z ich zadań było zagrabianie bezcennych dzieł sztuki. Fuhrer pragnął umieścić je w swojej prywatnej kolekcji. Z okupowanych ziem wyjeżdżały więc pociągi pełne arcydzieł. By temu zapobiec, rządy stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii powołały specjalną grupę operacyjną nazwaną obrońcami zabytków. Eksperci, kustosze muzeów oraz historycy, wiodący do tej pory skromne i spokojne życie, z dnia na dzień stali się tajnymi agentami działającymi na wszystkich frontach wojennych. Główną bronią obrońców zabytków były nie karabiny i czołgi, lecz odwaga i spryt, a losy tych żołnierzy układają się iście sensacyjną fabułę.

Leave a Reply