Terapia zaburzeń mowy u dzieci - Opowiedz o Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy Anna Tońska-SzyfelbeinOpowiedz o Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy Anna Tońska-Szyfelbein

Bohaterami książki są dwie rodziny: Duchnowskich i Duszków. Przedstawione są one na ilustracjach obrazujących różne, codzienne sytuacje, z którymi dziecko na pewno już się zetknęło. Ćwiczenia proponowane przez Autorkę ćwiczą nie tylko umiejętności mowy, ale też spostrzegawczość i zmysł obserwacji oraz zdolności manualne.

Leave a Reply