Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej – Władysław Panas

Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej 207x300 - Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej - Władysław PanasWładysław Panas jest literaturoznawcą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują metodologię, teorię i historię literatury, semiotykę kultury (zwłaszcza pogranicza etnicznego) i kabalistykę, geopoetykę i sztukę ikony.

Leave a Reply