Plakat i reklama. Przewodnik - Plakat i reklama. PrzewodnikKsiążkę należy traktować jako leksykon, a także źródło inspiracji dla osób zajmujących się reklamą. Przedstawiono w niej prace, które stanowiły podwaliny reklamy oraz kierunki jej rozwoju. Z oczywistych względów nie obejmuje ona reklam telewizyjnych, skupia się natomiast na gazetach, magazynach, plakatach i materiałach dostępnych w punktach sprzedaży.

* źródło wiedzy z zakresu polityki, gospodarki i ideologii na przestrzeni ostatnich stu trzydziestu lat
* zbiór reklam ukazujący różne style i techniki, a także rozwój tego kierunku sztuki
* źródło inspiracji dla pracowników promocji

Leave a Reply