Poczet krolow i ksiazat Polski 231x300 - Poczet królów i książąt Polski Od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego Adam	DylewskiPoczet królów i książąt Polski Od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego Adam Dylewski

„Poczet królów i książąt polskich” to wydawnictwo prezentujące życiorysy władców od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedstawione w publikacji biogramy uzupełniają liczne ilustracje, w tym reprodukcje obrazów Jana Matejki, a także – ułatwiające lekturę – mapy.

Dodaj komentarz