Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne

CENA KSIAZKI 300x150 - Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne

Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne

Budowanie stabilności instytucji finansowych wymaga zdecydowanych działań ze strony decydentów politycznych i organów regulacyjnych. Badanie tych zagadnień, ich opiniowanie oraz przygotowywanie propozycji nowych narzędzi kształtujących stabilność finansową, a także korekta obowiązujących narzędzi wpływania na stabilność banków to domena naukowców. W opinii wielu z nich, polskich i zagranicznych, istnieją dwa główne sposoby oddziaływania na banki w celu poprawy ich stabilności i zniechęcenia do podejmowania nadmiernie ryzykownych działań. Z jednej strony są to regulacje sektora bankowego, a z drugiej narzędzia fiskalne w postaci dodatkowych podatków obciążających banki, które niosą za sobą dodatkowe korzyści dla budżetu państwa, zwiększając dochody publiczne.
Monografia jest unikalną pozycją pośród opracowań naukowych na temat opodatkowania działalności bankowej w Polsce, jednocześnie konfrontującą tę wiedzę z rozwiązaniami obowiązującymi w tym zakresie w Unii Europejskiej.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!