Podstawy ekonomii Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski

CENA KSIAZKI 300x150 - Podstawy ekonomii Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski

Podstawy ekonomii 203x300 - Podstawy ekonomii Roman Milewski, Eugeniusz KwiatkowskiPodstawy ekonomii Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy czytelnikom nowe, zmienione wydanie znanego od lat podręcznika. Zawiera on nowoczesną i zarazem przystępną prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro. Obok ujęć teoretycznych, odwołujących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii, odnosi się do rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza gospodarki polskiej okresu transformacji Nowe wydanie prezentuje: * zmiany w treści poszczególnych rozdziałów i ich układzie, * aktualizację danych, * szczegółowy indeks, * nowe rozdziały: * – Globalizacja procesów gospodarczych, – Niedoskonałość rynku i rola państwa w gospodarce, – Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie, – Równowaga przedsiębiorstwa. Najważniejsze zalety podręcznika: * przystępny język wykładu, który pozwala studentom, jak również szerszemu kręgowi czytelników, na zrozumienie podstawowych problemów współczesnej ekonomii; * ujęcia algebraiczne wykorzystywane są w minimalnym, niezbędnym stopniu; * liczne ilustracje ułatwiają zrozumienie trudniejszych problemów; * odwoływanie się w toku analiz do polskiej rzeczywistości gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia podręcznik na tle tłumaczonych opracowań zagranicznych autorów. Podręcznik może być wykorzystany na studiach ekonomicznych i zarządzania (Uniwersytety, Akademie Ekonomiczne, Szkoły Wyższe) w zakresie przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, na poziomie podstawowym i średnim. Zespół autorski tworzą pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Należą do niego: Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!