Podstawy finansow samorządu terytorialnego 212x300 - Podstawy finansów samorządu terytorialnego Maria Kosek-Wojnar Krzysztof SurówkaPodstawy finansów samorządu terytorialnego Maria Kosek-Wojnar Krzysztof Surówka

Książka w sposób usystematyzowany przedstawia problematykę finansów samorządu terytorialnego. W części pierwszej zawarto definicje podstawowych pojęć oraz wskazano problemy procesów decentralizacji, omówiono zasady wydatkowania środków publicznych, problematykę dotyczącą operacji pożyczkowych i często z nimi związanego długu lokalnego, a także kwestię ryzyka i jego aspektów. Część druga podręcznika poświęcona została charakterystyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Leave a Reply