Polaków dzieje bajeczne – Waldemar Łysiak

Polaków dzieje bajeczne 210x300 - Polaków dzieje bajeczne - Waldemar ŁysiakFascynująca nowa książka Waldemara Łysiaka, ukazująca przedchrześcijańskie (przed Mieszkowe) dzieje Polski według najnowszych badań, które za sprawą „rewolucji dendrochronologicznej” obaliły całą dotychczasową wiedzę na ten temat i wywołały gwałtowne spory uczonych o pierwocinach państwa polskiego.

Leave a Reply