Polaków dzieje malowane

Polaków dzieje malowane

Książka „Polaków dzieje malowane” to efektowne połączenie albumu z malarstwem i popularnej książki historycznej. Układ chronologiczny pomoże każdemu w poznaniu i zrozumieniu historii.

51 obrazów historycznych dotyczących różnych epok zaprezentoweano na kolorowych ilustracjach w dużym formacie. Pozwala to dostrzec nawet drobne szczegóły, zwłaszcza postaci historycznych. Każdy obraz omówił historyk sztuki, przy czym niektóre bardzo istotne fragmenty wykadrowano, powiększono i dodatkowo skomentowano. Również historycy szczegółowo omawiają detale stanowiące najciekawsze elementy poszczególnych obrazów.

Książkę uzupełniają setki ilustracji (ok. 700) i mapy historyczne (ok. 70), a komentarze historyczne sporządzili eksperci od konkretnej epoki historycznej. Przenoszą one czytelnika w atmosferę dawnych czasów, uwypuklają najważniejsze – związane z nimi – wydarzenia historyczne i ich znaczenie dla polskiej historii. Ilustracje do komentarza historycznego pochodzą z okresu jak najbliższego opisywanemu wydarzeniu, aby czytelnik miał okazję porównać, na ile wiernie malarz odtworzył stroje, uzbrojenie, czy choćby rysy twarzy namalowanych postaci. W ten sposób prezentacja cennych dzieł sztuki polskiej staje się okazją do głębszego wejrzenia w historię naszego kraju.

Leave a Reply