Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza

CENA KSIAZKI 300x150 - Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza

Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza

Spis treści Wstęp 7 TOMASZ JASIŃSKI Cyfrowy Gall, czyli o niepowtarzalności prozy i poezji Galla Anonima w świetle analiz komputerowo-statystycznych 9 JERZY KALISZUK Cuda cystersa Chrystiana – koniec pewnego mitu 21 ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI Archetypiczna kobiecość i męskość jako podstawowe elementy wzajemnego wyimaginowanego postrzegania Polaków i Niemców w średniowieczu 49 MAREK CETWIŃSKI Walki o polską koronę 1295–1336: sukces czy porażka idei zjednoczenia? A może „tradycja wynaleziona”? 67 WAWRZYNIEC KOWALSKI Motyw przybycia Chorwatów na teren Dalmacji w dziełach kronikarskich X–XV w. 87 MYROSŁAW WOŁOSZCZUK Rusini w miastach śląskich w XII–XIV wieku 101 DYSKUSJA PANELOWA: ROK 1018 . 115 Przemysław Urbańczyk Polskie spojrzenie na rok 1018 117 Christian Lübke Approaching the year 1018 from the west: Boleslav the Brave’s adversary Henry II determining his political-military position 129 Oleksiy Tolochko ’It was a very good year’: Kievan state by the year 1018 135 Stanisław Rosik Czy Thietmar chciał ukryć postanowienia pokoju z Budziszyna (1018)? Głos w dyskusji 137 DYSKUSJA PANELOWA: KONDYCJA MEDIEWISTYKI POLSKIEJ I JEJ PERSPEKTYWY 141 Wojciech Iwańczak Wprowadzenie 143 Jerzy Strzelczyk Czy mediewistyka ma przyszłość? 149 Mieczysław Mejor Uwagi o mediewistyce literackiej w Polsce 155 Marek Cetwiński Mediewistyka a potrzeby społeczeństwa obywatelskiego 161 Władysław Duczko Archeologia – co z nią jest i co będzie? 165 Autorzy 171

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!