Polski proces wekslowy Jan Mojak Tomasz Turski

CENA KSIAZKI 300x150 - Polski proces wekslowy	Jan Mojak Tomasz Turski

Polski proces wekslowy Jan Mojak Tomasz Turski

W książce zaprezentowano problematykę sądowej realizacji wierzytelności wekslowych, powołując odpowiednie orzecznictwo oraz dorobek doktryny. Omówiono materię nakazowego procesu wekslowego z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej dłużników wekslowych. Przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:
• funkcji i rodzajów weksli w obrocie powszechnym, gospodarczym i konsumenckim;
• wystawiania weksli;
• procedury wszczęcia procesu wekslowego oraz statusu prawnoprocesowego wekslowego nakazu zapłaty;
• rodzajów i zarzutów wekslowych;
• wyrokowania w procesie wekslowym.

Książka ma walory praktyczne, ponieważ weksel – w przeciwieństwie do czeku – w dość szerokim zakresie jest wykorzystywany, zwłaszcza w funkcji zabezpieczającej. W ostatnich latach szczególnie aktualna jest problematyka ochrony praw konsumenta jako dłużnika wekslowego.

Autorzy łącząc własne doświadczenia teoretyczne i praktyczne, przedstawili także uwagi de lege ferenda dotyczące modelu polskiego procesu wekslowego.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!