Ponad słowami 2 Język polski Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy i rozszerzony

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Ponad słowami 2 Język polski Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy i rozszerzony

Ponad słowami 2 Język polski Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy i rozszerzony

Nauka języka polskiego w szkole służy nie tylko budowaniu kompetencji językowych w zrozumiałym posługiwaniu się nim, ale także pozwala na kształcenie kulturowe, umożliwiające pełniejsze rozumienie siebie i otaczającego świata oraz zapewniające pole porozumienia między ludźmi. Język polski jest więc obowiązkowym przedmiotem maturalnym, a w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości warto sięgnąć po pozycję „Ponad słowami 2. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”.

Publikacja „Ponad słowami 2. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony” jest przeznaczona dla uczniów drugiej klasy szkół ponadpodstawowych i stanowi wartościowe uzupełnienie podręcznika „Ponad słowami 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”.

Powiązanie materiału z przedstawionych kart pracy z materiałem podręcznikowym umożliwia bieżące powtórki i ćwiczenie kluczowych na maturze umiejętności, takich jak czytanie ze zrozumieniem i krytyczna ocena tekstu, jego interpretacja i tworzenie własnych wypowiedzi. Karty pracy zapoznają uczniów z różnymi typami tekstów literackich, poetyckich, publicystycznych i ikonicznych, oferując różne typy zadań maturalnych do rozwiązania.

Zamieszczony w kartach pracy dziennik lektur pomaga uczniom w czytaniu obowiązkowych lektur szkolnych, zwracając uwagę na kluczowe informacje oraz porządkując je w czytelnej formie. Ułatwia bieżącą naukę i daje możliwość odświeżenia informacji o romantyzmie i pozytywizmie w ramach powtórek przed maturą.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!