Popamiętanie 184x300 - Popamiętanie - Marek KrajewskiPozycja jest książką o współczesnej kulturze popularnej, książką równie hybrydyczną co przedmiot, który został poddany w niej analizie..

One thought on “Popamiętanie – Marek Krajewski

Leave a Reply