Postępowanie karnoskarbowe i podatkowe Strzelec Dariusz

CENA KSIAZKI 300x150 - Postępowanie karnoskarbowe i podatkowe	Strzelec Dariusz

Postępowanie karnoskarbowe i podatkowe Strzelec Dariusz

Wskazując na relacje pomiędzy prawem podatkowym a prawem karnym, a szczególnie karnym skarbowym wskazuje się najczęściej, iż normy tego ostatniego zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie systemu podatkowego. Ten związek sprowadza się do stwierdzenia, że w przepisach prawa podatkowego znajdują się normy sankcjonowane przewidujące określone wzorce postępowania, a przepisy prawa karnego skarbowego zawieraja? zasadniczo normy sankcjonuja?ce. Niniejsze opracowanie omawia zagadnienia wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy postępowaniami podatkowymi oraz karnoskarbowymi oraz wątpliwości jakie powstają na styku obu procedur, w tym np kwestie.: – wykorzystania dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym, – przerywania terminów przedawnienia przez wszczynanie postępowań karnoskarbowych, – wpływu rozstrzygnięć sadowych na postępowanie podatkowe. Publikacja jest przeznaczona dla pełnomocników, w tym adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Zainteresuje również sędziów i przedstawicieli organów podatkowych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!