You are currently viewing Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych

Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych

Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych

W tomie Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych ukazano oddziaływanie pandemii na ochronę praw człowieka w szerszym kontekście historycznym, filozoficznym i prawnym. Zaprezentowano aksjologię powszechnego systemu praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych, a także konsekwencje, jakie wyzwania te niosą dla demokracji, praworządności i przestrzegania praw człowieka w takich sferach, jak: ochrona życia i zdrowia, wolność słowa, prawo do prywatności, ochrona danych osobowych, edukacja, korzystanie z dóbr kultury, zrównoważony rozwój czy ochrona środowiska. Wieloaspektowej analizie został poddany problem szczepień, w tym w kontekście szczepień przymusowych i licencji na szczepionki. Ukazano też mechanizmy powszechnego systemu ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych wypracowane m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Organizację Pracy. W książce zostały również uwzględnione doświadczenia pozaeuropejskich systemów ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych, m.in. amerykańskiego, bliskowschodniego, azjatyckiego i australijskiego.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!