Poznać przeszłość 3 Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa Katarzyna Panimasz

CENA KSIAZKI 300x150 - Poznać przeszłość 3 Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa	Katarzyna Panimasz

Poznać przeszłość 3 Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa Katarzyna Panimasz

Karty pracy „Poznać przeszłość 3” wydawnictwa Nowa Era powstały jako uzupełnienie podręcznika z tej samej serii. „Poznać przeszłość 3. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” pozwalają na sprawdzenie poziomu zdobytych w trakcie lekcji informacji oraz dają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Karty pracy „Poznać przeszłość 3” powstały dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Treść zawarta w książce opiera się na nowej podstawie programowej z historii i obejmuje wyłącznie zakres podstawowy.

„Poznać przeszłość 3. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” składają się z szeregu zadań, które w sposób wszechstronny sprawdzają poziom wiedzy ucznia. Zadania powstały w oparciu o informacje zawarte w podręczniku, który jest zgodny z wymaganymi efektami kształcenia. Dzięki zróżnicowanym poziomom trudności zadań z łatwością można wskazać, które z tematów zostały najlepiej przyswojone, a które wymagają powtórzenia.

Zadania, oprócz wiedzy teoretycznej, wymagają również czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, rozumienia tekstu źródłowego oraz tworzenia logicznych ciągów przyczynowo-skutkowych. Dzięki temu uczeń nie tylko utrwala oraz porządkuje materiał, lecz zdobywa szereg innych przydatnych umiejętności.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!