Praca dyplomowa i doktorska 206x300 - Praca dyplomowa i doktorska Gianfranco Gambarelli Zbigniew ŁuckiPraca dyplomowa i doktorska Gianfranco Gambarelli Zbigniew Łucki

Poradnik ma pomóc osobom, które w większym lub mniejszym stopniu są zaniepokojone (a może i wystraszone?) czekającym je zadaniem, a przy okazji także i nauczycielom akademickim, którzy – wyręczeni przez tę książeczkę – będą mieli więcej czasu na pracę naukową. Autorzy opisali – w przystępny sposób i zarazem w zabawnej formie – następujące zagadnienia:

  • jak zdobyć promotora i jak zachowywać się w stosunku do niego,
  • jak rozstrzygnąć dziesiątki kwestii związanych z pisaniem i redagowaniem pracy,
  • jakie błędy językowe studenci popełniają najczęściej,
  • jak zorganizować zbieranie i przetwarzanie materiałów,
  • jak przygotować się do obrony pracy i jak zachować się w trakcie obrony,
  • jak opublikować obronioną pracę.

Książka napisana jest z polotem, który jak można sądzić, może odbić się pozytywnie w pisaniu prac przez studentów, którzy się z nią zapoznają. Świetny komunikatywny język a zarazem precyzyjny, co jest cechą wyróżniającą recenzowaną pracę, na tle innych tego rodzaju poradników, jakie ukazały się w Polsce.

Leave a Reply