Praca magisterska Licencjat Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej Radosław Zenderowski

TANIA KSIAŻKA! INFORMACJE O PROMOCJACH, KSIĄŻKACH DNIA, WYPRZEDAŻACH WPROST NA EMAILA! ZAPISZ SIĘ!Akceptuję politykę prywatności

Praca magisterska. Licencjat 207x300 - Praca magisterska Licencjat Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej Radosław ZenderowskiPraca magisterska Licencjat Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej Radosław Zenderowski

Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wielu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich.

Książka składa się z pięciu części i aneksu. W części pierwszej omówione zostaną podstawowe reguły związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie daje gwarancję, iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana. W części drugiej zaprezentowane zostaną wymogi dotyczące strony technicznej i wizualnej pracy, w trosce o to, by praca przyszłego magistra była estetyczna i praktyczna w lekturze. Owa praktyczność wynika po części z faktu, że w odniesieniu do poszczególnych elementów tekstu (np. przypisów) istnieją określone normy, których rzetelne stosowanie ułatwia przekaz treści. Przestrzeganie tych standardów zapewnia zatem pracy komunikatywność. Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się motywować do pracy, jak poszukiwać materiałów do pracy, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać. Część czwarta poświęcona jest omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić przed obroną pracy oraz jak zachować się podczas egzaminu magisterskiego. Część piąta dotyczy plagiatów i została napisana na prośbę samych studentów. Po lekturze tej części student powinien znać oczekiwania recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej.

  • Czym jest praca magisterska?
  • Jak wybrać i określić temat oraz tytuł pracy magisterskiej?
  • Jak przygotować poprawną strukturę i plan pracy?
  • Jak powinien być napisany Wstęp i co powinno się w nim koniecznie znaleźć?
  • Jak prawidłowo zredagować Zakończenie?
  • Jak napisać rozdział pracy magisterskiej, od czego zacząć i na czym skończyć?
  • Co przesądza o dobrym stylu pracy?
  • Jak spełnić wymogi techniczne (edytorskie) pracy magisterskiej?
  • Czy, kiedy i jak stosować skróty?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.