Praca zdalna Praktyczny przewodnik po nowych przepisach Adrian Prusik

CENA KSIAZKI 300x150 - Praca zdalna Praktyczny przewodnik po nowych przepisach	Adrian Prusik

Praca zdalna Praktyczny przewodnik po nowych przepisach Adrian Prusik

Publikacja omawia nowe rozwiązania legislacyjne dotyczące pracy zdalnej wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy na mocy ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Praca zdalna oznacza odejście od tradycyjnego modelu pracy, który dotychczas dominował w Kodeksie pracy. Jednym z podstawowych założeń tradycyjnego modelu była kontrola pracodawcy nad przestrzenią fizyczną, w której wykonywana jest praca. Założenie to było podstawą do ukształtowania m.in. rozkładu odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy, a także dopuszczania szerszego zakresu prawnie dozwolonej ingerencji w dobra osobiste pracownika świadczącego pracę na terenie zakładu pracy. W tym kontekście praca zdalna ma rewolucyjny charakter, oznacza bowiem zinstytucjonalizowanie zjawiska przenoszenia pracy z zakładu pracy do przestrzeni prywatnej pracownika, gdzie ma szansę stać się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Autor skupia się w opracowaniu na praktycznych problemach związanych z wdrożeniem i stosowaniem nowych przepisów. Identyfikuje problemy, które pojawią się przed pracodawcami i pracownikami podczas stosowania nowych przepisów, i proponuje ich rozwiązanie. Dodatkowo w publikacji graficznie wyeksponowano najważniejsze zagadnienia oraz przykłady obrazujące nowe rozwiązania prawne. Książka w szczególności jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów, ale również pracowników działów HR, kadry menedżerskiej, przedsiębiorców, prawników obsługujących pracodawców. Może też zainteresować każdego pracownika, a także być pomocnym narzędziem dydaktycznym dla wykładowców oraz studentów.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!