PRACE MAGISTERSKIE Z PEDAGOGIKI Franciszek Bereźnicki

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - PRACE MAGISTERSKIE Z PEDAGOGIKI Franciszek Bereźnicki

PRACE MAGISTERSKIE Z PEDAGOGIKI Franciszek Bereźnicki

Publikacja jest przewodnikiem metodologicznym dla studentów piszących pracę dyplomową i magisterską o charakterze empirycznym na kierunku studiów pedagogicznych, może być również wykorzystana na studniach psychologicznych i socjologicznych. W związku z nader rozległą problematyką metodologiczną badań pedagogicznych w książce ujęto podstawowe zagadnienia związane z pracami dyplomowymi.
Treścią książki są następujące zagadnienia:
– zadania i charakter pracy magisterskiej,
– wybór tematów pracy magisterskiej,
– zadania i tematyka seminarium magisterskiego,
– sposoby analizy literatury przedmiotu,
– ukazanie etapów procesu badawczego,
– omówienie konstrukcji pracy magisterskiej z podaniem przykładów,
– kryteria oceny prac magisterskich.
Autor przedstawił sposób przygotowania pracy magisterskiej wypracowany na podstawie literatury metodologicznej i własnej praktyki pedagogicznej.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!