Prawo autorskie Komentarz Adrian Niewęgłowski

CENA KSIAZKI 300x150 - Prawo autorskie Komentarz	Adrian Niewęgłowski

Prawo autorskie Komentarz Adrian Niewęgłowski

Książka stanowi praktyczny komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględniający orzecznictwo polskich sądów cywilnych i administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również aktualne poglądy doktryny.

W opracowaniu przedstawiono m.in. następujące zagadnienia:

• pojęcie utworu i przedmiotów praw pokrewnych,

• dozwolony użytek utworów (osobisty i publiczny),

• problematykę umów przenoszących prawa autorskie i pokrewne,

• zagadnienia związane z umowami licencyjnymi,

• wyczerpanie w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych,

• szczególne rodzaje utworów (programy komputerowe, dzieła audiowizualne),

• cywilnoprawną ochronę praw autorskich oraz praw pokrewnych,

• prawa pokrewne producentów, nadawców i wydawców,

• karnoprawną ochronę praw autorskich.

W publikacji uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one zaliczenia w poczet spraw z zakresu własności intelektualnej m.in. sporów z dziedziny prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zmiana ta wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej, co uwzględniono w książce.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!