Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne 220x300 - Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawneStan prawny na 20.11.2013 r.

* Publikacja zawiera tekst ustawy – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
* W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień,
* Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Leave a Reply