Prawo cywilne Zarys wykładu Bieranowski Adam Bogdalski Piotr Goettel Mieczysław

CENA KSIAZKI 300x150 - Prawo cywilne Zarys wykładu	Bieranowski Adam Bogdalski Piotr Goettel Mieczysław

Prawo cywilne Zarys wykładu Bieranowski Adam Bogdalski Piotr Goettel Mieczysław

Książka zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, zawartych w działach: część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne. W niezbędnym zakresie zostały również uwzględnione rozwiązania pozakodeksowych aktów normatywnych, co odnosi się zwłaszcza do stosunków prawnorzeczowych, w mniejszym stopniu zobowiązaniowych oraz prawnorodzinnych. Niniejsze wydanie uwzględnia zagadnienia dotyczące m.in: • przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozowlonym; • pozakodeksowych regulacji prawnych odnośnie do własności lokali i domów oraz przekształcenia użytkowania wieczystego; • roszczenia o zadośćuczynienie i instytucji wyzysku; • zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem oraz instytucji zapisu windykacyjnego; • ustalenia pochodzenia dziecka i pozakodeksowych regulacji prawnych odnośnie do obowiązku alimentacyjnego. Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych, których programy zawierają podstawy prawa cywilnego. Zainteresuje również pracowników administracji, których zakres zadań wiąże się z omawianą problematyką.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!