Prawo międzynarodowe publiczne Jacek Barcik Tomasz Srogosz

Prawo miedzynarodowe publiczne 184x300 - Prawo międzynarodowe publiczne  Jacek Barcik Tomasz SrogoszPrawo międzynarodowe publiczne  Jacek Barcik Tomasz Srogosz 

Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne” omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Przedstawiono w nim m.in. aktualne trendy dotyczące:

  • międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych,
  • międzynarodowego prawa karnego,
  • zwalczania terroryzmu,
  • rozwoju prawa organizacji międzynarodowych,
  • rozwoju systemów ochrony praw człowieka.

Leave a Reply