Problem Solving jest dla ludzi Krzysztof Dobrowolski

Problem Solving jest dla ludzi Krzysztof Dobrowolski

Masz problem? Rozpraw się z nim – raz a dobrze
Oto książka, która nauczy Cię skutecznego rozwiązywania problemów. Mamy na myśli szeroko rozumiane problemy, jakie występują w procesach realizowanych w organizacjach produkcyjnych, usługowych, administracyjnych – właściwie wszystkich. W codzienności organizacji biznesowych takimi problemami mogą być reklamacje klientów, niska wydajność pracowników, wysokie koszty jakości, nieefektywna komunikacja, niezadowalająca praca maszyn i urządzeń, niespełnienie celów stawianych przez zarząd firmy czy jej szefów. Źródeł problemów może być wiele, ich rozwiązywanie jednak powinno bazować na jednej, efektywnej, systemowej metodzie.

Autor poradnika odwołuje się do rozwiązania 8D, mającego na celu prawidłowe zidentyfikowanie przyczyny problemu i zaaplikowanie takich działań, które pozwolą zapobiec jego ponownemu pojawieniu się. Krzysztof Dobrowolski przyjmuje 8D jako punkt wyjścia i na tej bazie buduje własne podejście do tematu. Proponuje metody pracy, które można praktycznie wykorzystać do tego, by zrealizować poszczególne kroki 8D w swojej organizacji:

Wskazuje, jak identyfikować i opisywać problemy
Uczy doboru zespołów adekwatnych do rozwiązania danego problemu
Podpowiada, jak podzielić problemy na pilne i niepilne
Daje narzędzia do pracy nad problemami
Pokazuje, jak rozprawić się z danym problemem – raz na zawsze

Leave a Reply