Projektowanie głosowych interfejsów użytkownika Zasady doświadczeń konwersacyjnych Cathy Pearl

Projektowanie głosowych interfejsów użytkownika Zasady doświadczeń konwersacyjnych Cathy Pearl

Możliwość porozmawiania ze swoim komputerem od lat rozpalała wyobraźnię inżynierów, użytkowników i… artystów. Jak się okazało, sprawa nie jest – i nigdy nie była – oczywista: rozumienie naturalnej mowy to skomplikowany proces. Języki, którymi posługują się ludzie, są bowiem przepełnione subtelnościami i niejednoznacznością, a ich zrozumienie wymaga znajomości kontekstu. Intensywny rozwój technologii VUI doprowadził do tego, że komputer wykonujący polecenia głosowe nie jest niczym nadzwyczajnym. Wciąż jednak sporo można w tej dziedzinie poprawić. Szczególnie ważne wydaje się wzięcie pod uwagę wrażeń użytkownika: interfejs VUI, który jest uciążliwy dla odbiorcy, nie podaje potrzebnych informacji lub podaje zupełnie nieprzydatne, będzie użytkowany z niechęcią albo wcale.

W tym przewodniku znajdziesz przegląd najważniejszych zasad projektowania interfejsów głosowych, a także opis narzędzi służących do tego celu. Poza najbardziej podstawowymi informacjami o mechanizmach rozpoznawania głosu omówiono złożone strategie rozumienia języka naturalnego, analizę nastroju, zbieranie danych oraz techniki przekształcania tekstu w mowę. W książce wyczerpująco opisano zagadnienia wydajności interfejsu VUI: dowiesz się, co na tę wydajność wpływa i w jaki sposób można ją podnieść. Przedstawiono również problematykę systemów sterowanych głosowo, takich jak asystenty domowe czy interfejsy projektowane dla samochodów. Z przewodnika skorzystają zarówno menedżerowie oraz projektanci biznesowi, jak i projektanci interfejsów VUI, niezależnie od tego, czy samodzielnie piszą swoje VUI, czy korzystają z istniejących platform.

W książce:

  • kluczowe koncepcje projektów interfejsów głosowych,
  • wizualne reprezentacje interfejsów głosowych,
  • technologie rozpoznawania mowy,
  • metody testowania aplikacji głosowych,
  • poprawa wydajności aplikacji głosowych,
  • rzeczywiste przykłady interfejsów głosowych.

Leave a Reply