Przedwojenny Dolny slask i Wroclaw 243x300 - Przedwojenny dolny śląsk i wrocław najpiękniejsze fotografie Eysymontt Rafał Eysymontt DanutaPrzedwojenny dolny śląsk i wrocław najpiękniejsze fotografie Eysymontt Rafał Eysymontt Danuta

Nostalgia ma na Dolnym Śląsku inny niż gdzie indziej wymiar – jest chęcią poznania przeszłości, w której nie ma wspólnych przodków dla dawnych i współczesnych mieszkańców, powodowana jest też silnym pragnieniem zachowania ciągłości  kulturowej. Dla obecnych mieszkańców kraina ta  pozostaje nadal niepoznana do końca, a jej historia, wielka i mała, jest ciągle przedmiotem zainteresowania. Dlatego tak ciekawe dla współczesnych są wszystkie ślady przeszłości – krajobrazy, budowle, ludzie uchwyceni na zdjęciach podczas codziennej pracy.
Fotografie z okresu międzywojennego pozwalają na ożywienie tych miejsc i lepsze zrozumienie krainy, w której żyją współcześni Dolnoślązacy.

Leave a Reply