Przedwojenny krakowski Kazimierz. Najpiękniejsze fotografie Krzysztof Żyra

Często powtarzamy jak historyczną i społeczną mantrę, że Żydzi od wieków stanowili integralną część Krakowa, całego Krakowa. Ale tak naprawdę najbardziej wyrazista była obecność tej barwnej społeczności w dzielnicy Kazimierz, która często, w dużym uogólnieniu nazywana jest dzielnicą żydowską i stała się symbolem wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Na nielicznych ocalałych przedwojennych fotografiach, które znalazły się w tym albumie, zatrzymane w kadrze zostało hałaśliwe, kolorowe, pełne kontrastów życie tej niezwykłej dzielnicy.

Leave a Reply