Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki Studia i szkice z teorii i praktyki Has-Tokarz Anita

CENA KSIAZKI 300x150 - Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki Studia i szkice z teorii i praktyki	Has-Tokarz Anita

Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki Studia i szkice z teorii i praktyki Has-Tokarz Anita

Tematyka tekstów zawartych w tomie jest różnorodna, a wszystkie łączy tytułowy problem badawczy – przestrzeni komunikacyjnej współczesnych bibliotek. Przedstawione artykuły omawiają zarówno aspekty teoretyczne komunikacji, jak i praktyczne przykłady – studia przypadku – działalności komunikacyjnej placówek bibliotecznych. Książka będzie interesująca dla badaczy-bibliotekoznawców zajmujących się współczesnym bibliotekarstwem oraz bibliotekarzy, dla których może być inspiracją do nowych działań w zakresie nawiązywania i rozwijania pozytywnych, opartych na porozumieniu i partnerstwie, relacji z użytkownikami. [z recenzji dra Bartłomieja Włodarczyka, Uniwersytet Warszawski]

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!