Przeszłość i dziś Romantyzm Język polski Podręcznik Klasa 2 Część 1 Szkoła ponadpodstawowa Liceum i technikum Zakres podstawowy i rozszerzony Aleksander Nawarecki Dorota Siwicka

CENA KSIAZKI 300x150 - Przeszłość i dziś Romantyzm Język polski Podręcznik Klasa 2 Część 1 Szkoła ponadpodstawowa Liceum i technikum Zakres podstawowy i rozszerzony	Aleksander Nawarecki Dorota Siwicka

Przeszłość i dziś Romantyzm Język polski Podręcznik Klasa 2 Część 1 Szkoła ponadpodstawowa Liceum i technikum Zakres podstawowy i rozszerzony Aleksander Nawarecki Dorota Siwicka

Pierwsza część podręcznika dla uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego i technikum, przeznaczonego do nauki języka polskiego zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym „Przeszłość i dziś. Romantyzm. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Reforma 2019. Liceum i technikum”.

„Przeszłość i dziś. Romantyzm. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1” to publikacja, zawierająca w sobie teksty z epoki romantyzmu. Materiał nauczania ułożono chronologicznie i podzielono na działy, zgodnie z epokami historyczno-literackimi, w kolejnych działach zaś wyszczególniono rozdziały, które odpowiadają najważniejszym zagadnieniom dotyczącym poszczególnych epok. Dzięki chronologicznemu układowi treści nauczania uczeń poznaje literaturę i kulturę ze świadomością procesu historyczno-literackiego oraz w różnych kontekstach.

Co ważne, autorzy dbają o powiązanie perspektywy historycznej ze współczesną. Dzięki temu uczniowie dostrzegają, jak żywe dziedzictwo formuje i wzbogaca współczesność. Uczniowie mają okazję przekonać się, w jaki sposób teksty współczesne nawiązują do przeszłości oraz jak często przeszłość ożywa, wskrzeszana we współczesnych reinterpretacjach.

Centralną częścią podręcznika jest tekst literacki. Dzięki jego interpretacji uczeń ma skłonić się ku refleksji nad kondycją człowieka w świecie współczesnym, a także świadomie kształtować własną tożsamość. Dzieła literackie, które uczeń powinien poznać w całości, są w podręczniku sygnalizowane istotnymi fragmentami oraz omawiane. Te zaś utwory, które zgodnie z podstawą programową powinny być czytane we fragmentach, cytowane są w takim zakresie, że uczeń nie musi poszukiwać tekstów źródłowych.

Każdy z cytowanych tekstów literackich opatrzony został wskazówkami, które mają posłużyć uczniowi jako inspiracja do pracy z tekstem, jego samodzielnej analizy oraz interpretacji. Do lektur, które uczeń powinien poznać w całości, zastosowano w podręczniku tzw. „przewodniki po lekturze”.

Podręcznik „Przeszłość i dziś. Romantyzm. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1”, prócz materiału historyczno-literackiego oraz językoznawczego, wprowadza zróżnicowane interdyscyplinarne konteksty interpretacyjne. Odwołuje się tym samym do dzieł szeroko rozumianej kultury i sztuki, traktatów filozoficznych oraz biografii. Dobór dzieł plastycznych ma pomagać w zrozumieniu tekstów literackich, wiele z reprodukowanych dzieł opatrzonych zostało komentarzem, wprowadzającym ucznia w podstawy odbioru dzieła sztuki.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!