Przewozy intermodalne - Przewozy intermodalne	Włodzimierz RydzkowskiPrzewozy intermodalne Włodzimierz Rydzkowski

Głównym celem monografii jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez polskich przedsiębiorców oraz naukowców w obszarze przewozów intermodalnych. Pierwsze rozdziały odnoszą się do ogólnych, teoretycznych zagadnień związanych z omawianą problematyką.
W następnej kolejności autorzy prezentują konkretne rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności i atrakcyjności przewozów intermodalnych.

Dodaj komentarz