Nie przyszedłem pana nawracać 187x300 - Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945-2006 - Jan TwardowskiNowe wydanie tomu Nie przyszedłem pana nawracać obejmuje wiersze z okresu 1945-2006. Pozwala spojrzeć na wyjątkową twórczość ks. Jana Twardowskiego z szerszej, niż dotychczas było to możliwe, perspektywy. Wszystkie wiersze zostały opublikowane w ostatecznej, przyjętej przez Autora wersji. Tom wzbogacony został wnikliwą analizą pióra o. Wacława Oszajcy.

Pomnikowe dzieło ks. Jana Twardowskiego przygotowane zostało by uczcić przypadającą 18. stycznia rocznicę śmierci poety.

Leave a Reply