Psychologia rodziny Iwona Janicka, Hanna Liberska

CENA KSIAZKI 300x150 - Psychologia rodziny Iwona Janicka, Hanna Liberska

Psychologia rodziny 207x300 - Psychologia rodziny Iwona Janicka, Hanna LiberskaPsychologia rodziny Iwona Janicka, Hanna Liberska

Rozwijamy się i jesteśmy kształtowani w rodzinie. Doświadczenia z niej wyniesione – dobre lub złe – wywierają niezatarty wpływ na nasze życie. By zrozumieć drugiego człowieka, odwołujemy się do jego historii rodzinnej. Żadnej sferze naszej egzystencji nie przypisujemy tak wielkiego znaczenia, jak życiu rodzinnemu. A jednak odpowiedź na pozornie proste pytanie: czym właściwie jest rodzina?, nie jest łatwa, zwłaszcza współcześnie. Obserwujemy różnorodność form życia rodzinnego wielość problemów, z jakimi zmagają się systemy rodzinne. Zespół znakomitych polskich familiologów przygotował podręcznik, którego celem jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny. Znajdą w nim Państwo informacje na temat: * funkcjonowania systemu rodzinnego – funkcji i ról rodzinnych, komunikacji i narracji rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej * nietradycyjnych form życia rodzinnego – rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych, wielokulturowych i innych * problemów życia rodzinnego – choroby w systemie rodzinnym, problemów prokreacyjnych, przemocy * współczesnych nurtów w terapii rodziny, rytuałów rodzinnych, pozytywnej psychologii rodziny. Walorem tej monografii jest to, że stanowi ona nowe spojrzenie na różne problemy życia rodzinnego z perspektywy współcześnie zachodzących przemian społecznych oraz to, że w polskiej literaturze psychologicznej niewiele jest opracowań tak wieloaspektowo traktujących współczesne problemy życia rodzinnego. Z recenzji prof. Teresy Rostowskiej

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!